XXX-lecie KLIR - Bielsko-Biała - Spotykamy się za:

opinia do projektu ustawy o zmianie ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W pierwszej kolejności Stowarzyszenie chce podziękować Ministerstwu za podjęcie tego tematu. Problem urządzeń służących do przemieszczania się za pomocą mięśni ludzkich, a nie mogących być zdefiniowanymi jako rowery od dłuższego …

+opinia do projektu ustawy o zmianie ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Z prac zarządu

22-06-2017 r. Wystąpienie Zarządu KLIR do Krajowej Rady PIIB w sprawie ubezpieczenia OC dla projektów OR – popatrz tutaj. 22-06-2017 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 1/17 tutaj. 26-10-2016 r. Stanowisko …

+Z prac zarządu