opinia do projektu ustawy o zmianie ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W pierwszej kolejności Stowarzyszenie chce podziękować Ministerstwu za podjęcie tego tematu. Problem urządzeń służących do przemieszczania się za pomocą mięśni ludzkich, a nie mogących być zdefiniowanymi jako rowery od dłuższego …

+opinia do projektu ustawy o zmianie ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz o elektromobilności i paliwach alternatywnych