Nowinki w warunkach dla dróg

Po mojej dłuższej przerwie – jako „powrotne wpisowe” informuję, że waśnie ukazała się nowa wersja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (a właściwie dopiero projekt, który powinien przejść etap opiniowania). Zmiany dotyczą doprecyzowania parametrów oraz elementów składowych chodnika. Załączam ten projekt.  ZIRU

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
anho
28 maja 2019 13:51

Uwagi do projektu zmian z dnia 5 kwietnia 2019 roku: 1. W par.43 ust.1 zrezygnować z dopisania punktu 4) z powodów podanych poniżej. 2. Przywrócić uchylony ust.2 zastępując konsekwentnie słowo „ulica” słowami „drogą na terenie zabudowy”. Uzasadnienie: Uchylenie tego ustępu pomija określenie odległości chodnika od jezdni na drogach niższych klas na terenie zabudowy, a także ruguje z rozporządzenia jedyny zapis dotyczący kształtowania przekroju drogowego w strefie zamieszkania. Brak klasycznego podziału pasa drogowego na jezdnie i chodniki (powinien być zalecony a nie możliwy) jest zgodny z zasadami ruchu obowiązującymi w tej strefie. 3. Przywrócić uchylony ust.4 zwiększając na drogach klasy GP i G min. odległość chodnika od jezdni do 2,0 m Uzasadnienie: Ustęp ten reguluje odległości chodnika od dróg niższych klas poza terenem zabudowy. 4. Przywrócić w par.5 wykreślone z ostatniego zdania słowa „stref zamieszkania”. Uzasadnienie: Niezrozumiałym dla mnie jest powód usunięcia z rozporządzenia pojęcia „strefy zamieszkania”. Wiele ulic położonych na… Czytaj więcej »

tomwaw
11 maja 2019 12:06

Przejrzałem na szybko projekt zmian w rozporządzeniu. Zmiany bardzo istotne i w mojej ocenie idące w bardzo dobrym kierunku. Ucieszy się KLIR-owe bractwo z terenów podgórskich :).

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x