najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o

Do przedstawionych przez Prezesa KLIR propozycji zmian w w/w ustawie mam dwie uwagi:
1. nie przekonuje mnie w Art.2 zapis „wraz z przylegającymi powierzchniami oczekiwania dla pieszych…”, gdyż nie ma możliwości precyzyjnego ustalenia takiej powierzchni, szczególnie na chodnikach przylegających bezpośrednio do jezdni, bowiem część przebywających na nich osób może nie mieć zamiaru przekraczania jezdni i dla kierującego taka sytuacja będzie stanowić dylemat
2. proponowane w Art.47 zwiększenie szerokości chodnika pozostawionego dla pieszych do 2,0 m spowoduje wyeliminowanie większości obecnie wyznaczonych miejsc postojowych, wystarczy egzekwowanie przez odpowiednie służby obowiązującej obecnie szerokości 1,5 m (pozbawionej oczywiście innych przeszkód), co rzadko się zdarza.

Andrzej z B

adtr

w 2.2 można przemyśleć zapis:
2.2 Kierujący pojazdem, który wjeżdża lub wyjeżdża z drogi poprzecznej jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię tej drogi.

seklir

2.2. jest zbędny ponieważ 2.1 wyjaśnia każdą z okoliczności zachowania się kierującego wobec pieszego podczas skręcania w drogę poprzeczną – w każdym przypadku musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu – czytaj „każda droga, w którą skręca jest poprzeczna”