XXX-lecie KLIR - Bielsko-Biała - Spotykamy się za: