Władze

Władze KLIR statut określa następująco:

– Walne Zebranie KLIR,
– Zarząd KLIR,
– Komisja Rewizyjna KLIR,
– Sąd Koleżeński KLIR

Zarząd:
Prezes: Tomasz Wawrzonek – Gdańsk
Wiceprezes: Małgorzata Nesterowicz – Częstochowa
Wiceprezes: Tomasz Borowski – Poznań
Członkowie:
Mirosław Nowak – Mikołów
Maciej Stroński – Kraków
Marek Gabzdyl – Dobczyce
d.s. sekretariatu: Piotr Jan Graczyk – Poznań

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący: Waldemar Boleń – Kielce
członek: Mirosław Eggert – Gdańsk
członek: Krzysztof Wysocki – Kielce

Sąd Koleżeński:
przewodniczący: Tadeusz Cudziło – Inowrocław
członek: Dariusz Hinca – Gdynia
członek: Zbigniew Sobolewski – Słupsk