Konsultacje Publiczne – stanowisko KLIR

Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu zwróciło się z pismami zawierającymi stanowisko Zarządu oparte o Wasze opinie: Do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i …

+