Konsultacje Publiczne

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego (plik ZIP) – CZYTAJ/POBIERZ Opinia Zarządu Stowarzyszenia KLIR …

+