list otwarty do Premiera RP

W dniu 03 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu skierowało pismo (w załączeniu), mające formę listu otwartego, do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej podając jego treść do wiadomości następujących instytucji i organizacji:1. …

+