Biuletyn nr 71 – Częstochowa/Poraj – październik 2010

Prezentacja najważniejszych inwestycji miejskichZastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Marcin Biernat Urbanistyka a planowanie układów komunikacyjnych i inżynieria ruchu drogowegoDyrektor MZDiT w Częstochowie Marek Przedziński Doświadczenia związane z zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym …

+