Wprowadzenie Maksymalnego Dopuszczalnego Nacisku Na Oś Wynoszącego 11,5t Na Wszystkich Drogach Publicznych Z Wyłączeniem Dróg Gruntowych – odpowiedź Ministerstwa

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo w sprawie wprowadzenia maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś wynoszącego 11,5 t na wszystkich drogach publicznych z wyłączeniem dróg gruntowych. CZYTAJ

Wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś wynoszącego 11,5t na wszystkich drogach publicznych z wyłączeniem dróg gruntowych

Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu zwróciło się do Ministra Infrastruktury pismem w sprawie wprowadzenia maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś wynoszącego 11,5 t na wszystkich drogach publicznych z wyłączeniem dróg gruntowych. CZYTAJ