WRD – konsultacje

Informujemy, że ruszyły konsultacje nowych przepisów projektowania dróg i obiektów inżynierskich.

Konsultacje prowadzi Polski Kongres Drogowy w formie webinarium i forum dyskusyjnego. Webinaria rozpoczynają się w każdy  wtorek o godz. 10-tej. Jeżeli jesteście zainteresowani to proszę się zalogować (zarejestrować) na stronie PKD. W pierwszej serii prezentowane są wytyczne drogowe a w następnej kolejności wytyczne mostowe.

Materiału są sukcesywnie udostępniane (projekty wytycznych) na stronie Ministerstwa Infrastruktury

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne