Idea lokalnych centrów, czyli jak z Warszawy robić miasto 15-minutowe

Kiedy:
3 czerwiec 2024@18:00 – 20:00
2024-06-03T18:00:00+02:00
2024-06-03T20:00:00+02:00

Idea lokalnych centrów, czyli jak z Warszawy robić miasto 15-minutowe

Anna Paź, Maciej Florczak, Piotr Gaweł, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, URZĄD M.ST. WARSZAWY

Modelowanie ruchu – narzędzie do świadomego kształtowania procesów miejskich

Agnieszka Rogala, Account Executive, PTV Group

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4734f8d4e604bdb87e8642b3fa6985a%40thread.tacv2/1713980955131?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22dbc53143-979f-47be-ab9e-7a9b29837b0f%22%7d

Dodaj komentarz