Pleszew pierwsze 15-minutowe miasto w Polsce

Kiedy:
27 maj 2024@18:00 – 20:00
2024-05-27T18:00:00+02:00
2024-05-27T20:00:00+02:00

Pleszew pierwsze 15-minutowe miasto w Polsce

Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Komunikacyjny zielony pająk Wrocławia, pierwsza w Polsce interakcyjna mapa dostępności komunikacyjnej

Monika Kozłowska-Święconek, Dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miejski Wrocławia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4734f8d4e604bdb87e8642b3fa6985a%40thread.tacv2/1713980955131?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22dbc53143-979f-47be-ab9e-7a9b29837b0f%22%7d

Dodaj komentarz