WSZĘDZIE BLISKO czyli o wczorajszych i dzisiejszych pomysłach na miasto 15 minutowe

Kiedy:
20 maj 2024@18:00 – 20:00
2024-05-20T18:00:00+02:00
2024-05-20T20:00:00+02:00

WSZĘDZIE BLISKO czyli o wczorajszych i dzisiejszych pomysłach na miasto 15 minutowe

dr inż. arch. Anna Tofiluk, adiunkt, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Doświadczenia z wprowadzania idei zrównoważonej mobilności na przykładzie Warszawy

dr inż. Andrzej Brzeziński, adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa4734f8d4e604bdb87e8642b3fa6985a%40thread.tacv2/1713980955131?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22dbc53143-979f-47be-ab9e-7a9b29837b0f%22%7d

Dodaj komentarz