Z prac zarządu

22-06-2017 r. Wystąpienie Zarządu KLIR do Krajowej Rady PIIB w sprawie ubezpieczenia OC dla projektów OR – popatrz tutaj.
22-06-2017 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 1/17 tutaj.
26-10-2016 r. Stanowisko Zarządu KLIR w sprawie projektu z dnia 27 września 2016 r p.t.: „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia ……2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.– popatrz tutaj.
26-10-2016 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 2/16 tutaj.
09-06-2016 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 1/16 tutaj.
18-03-2015 r. Opinia Zarządu KLIR w sprawie: „Przejście przez ulicę Stanisława Matyi w Poznaniu” – popatrz tutaj; opinie Członków KLIR w tej sprawie w zakładce „Moim zdaniem”.
28-02-2015 r. Stanowisko Zarządu KLIR w kwestich dotyczących płatnego parkowania – popatrz tutaj.
09-12-2014 r. Stanowisko Zarządu KLIR w sprawie „czasoumilaczy” – popatrz tutaj.
28-11-2014 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 6/14 tutaj.
28-11-2014 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 5/14 tutaj.
24-10-2014 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 4/14 tutaj.
24-10-2014 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 3/14 tutaj.
30-05-2014 r. Stanowisko Zarządu KLIR w sprawie projektu zmian, z dnia 18-04-2014r., w rozporządzeniu dotyczacym „szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach…” – popatrz tutaj, a załącznik do stanowiska, zawierający opinie Członków KLIR, – do wglądu tutaj.
08-05-2014 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 2/14 tutaj.
09-04-2014 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 1/14 tutaj.
18-09-2013 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
06-05-2013 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 1/13 tutaj.
25-01-2013 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj a stanowisko Zarządu tutaj.
8-11-2012 r. Sprawozdanie Zarządu KLIR za okres 2010 – 2012 tutaj.
15-06-2012 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 1/12 tutaj.
03-11-2011 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
a uchwała Zarządu nr 1/11 tutaj.
05-05-2011 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
17-02-2011 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
31-01-2011 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
07-12-2010 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
20-09-2010 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
07-07-2010 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
oraz załącznik: pismo do Pana Dudy Bogdana.
20-11-2009 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
oraz załączniki: Wytyczne konkursu, Ogólne warunki umowy, Regulamin konkursu.
06-05-2009 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
05-03-2009 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
04-12-2008 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
30-09-2008 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
15-07-2008 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
04-09-2007 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj
a uchwała Zarządu nr 3/07 tutaj.
08-05-2007 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
24-01-2007 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.
13-11-2006 r. Posiedzenie Zarządu KLIR. Notatka z posiedzenia w pliku .pdf do ściągnięcia tutaj.