list otwarty do Premiera RP

W dniu 03 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu skierowało pismo (w załączeniu), mające formę listu otwartego, do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej podając jego treść do wiadomości następujących instytucji i organizacji:1. …

+

Uchwała Zarządu KLIR

11-04-2019 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 4/19 tutaj. 11-04-2019 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 5/19 tutaj. 13-06-2019 r. Uchwała Zarządu KLIR nr 6/19 tutaj. 13-06-2019 r. Uchwała Zarządu KLIR nr …

+