Petycja KLIR

Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu zwróciło się z petycją do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów …

+