Biuletyn nr 43 – Wrocław Oborniki Śląskie – czerwiec 2001

Wrocławska komunikacja – specyfika problemów i stosowanych rozwiązań. – Zbigniew Komar. Podnoszenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej jako metoda walki z zatłoczeniem dróg w miastach. – Marek Wierzbicki. Detekcja a efektywność komunikacji …

+