Historia

Pomysł powołania Klubu Inżynierii Ruchu pojawił się w październiku 1989r. na VII Zjeździe Drogowców Miejskich w Łodzi. Inicjatorem był p. Jacek Dobiecki- współtwórca służb zarządzania ruchem, pierwszy wojewódzki inżynier ruchu, a w latach 70- tych zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji w urzędzie stołecznym Warszawy.
Miesiąc później odbyło się w Warszawie pierwsze nieformalne spotkanie przyszłych Klubowiczów. Przyjechało wówczas 38 osób, zainteresowanych organizacją i tworzeniem przyszłościowej wizji w zakresie organizacji ruchu. Przez trzy kolejne lata środowisko drogowców dopracowywało zakres problematyki, znajdującej się w sferze ich zainteresowań. W roku 1991 spotykano się kilkakrotnie, ale dopiero w 1993r. Klubowicze opracowali i uchwalili statut oraz powołali Komitet Założycielski Stowarzyszenia. Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia “Klub Inżynierii Ruchu” złożono w warszawskim sądzie pod koniec 1993r., a dopiero w kwietniu 1994r. Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał decyzję rejestrując ww. Stowarzyszenie. Klub liczył wówczas 93 osoby.
Na spotkaniu w Rynii k. Warszawy w maju 1994r. wybrano prezesa Zarządu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński o czteroletniej kadencji. Pierwszym prezesem został wybrany p. Zygmunt Użdalewicz. Już od pierwszych lat ustaliła się forma pracy Klubu. Organizowano dwu -trzydniowe sesje, na których omawiano problematykę merytoryczną, nie zapominając równocześnie o konieczności relaksacji, której służyły planowane zajęcia rekreacyjne.
W roku 1995 zorganizowano dla członków stowarzyszenia dwa wyjazdy szkoleniowe – do Szwecji, a od 1996r. Klubowicze wyjeżdżają na wystawy inżynierii ruchu INTERTRAFFIC w Amsterdamie. W czerwcu 1998 roku w Przyjezierzu k. Inowrocławia odbyło się I sprawozdawczo -wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia “Klubu Inżynierii Ruchu”. Podsumowano minioną kadencję, wybrano nowe władze, podzielono się refleksjami. Dość częste spotkania Klubowiczów, wspólne dyskusje, zabawy zintegrowały środowisko inżynierów ruchu.
W chwili obecnej Klub liczy około 100 członków rzeczywistych.

Łódź 1989 – Poznań – Kiekrz – 2009
20 lat KLIR – Biuletyn Jubileuszowy