O Stowarzyszeniu

Klub Inżynierii Ruchu jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby zainteresowane inżynierią ruchu z racji wykonywanego zawodu, albo ze względu na współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie inżynierii ruchu. Ten statutowy zapis wskazuje, kto może działać w tym stowarzyszeniu. W praktyce są to ludzie zajmujący się zawodowo rozwiązywaniem problemów ruchu drogowego i polepszaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg. Posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę, chęć współpracy w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego w obecnych warunkach. Ich opinie znacząco wpływają na twórców rozwiązań legislacyjnych, przez co stowarzyszenie ma duży wpływ na kształt Prawa o ruchu drogowym w Polsce.