Władze

Władze KLIR statut określa następująco:

– Walne Zebranie KLIR,
– Zarząd KLIR,
– Komisja Rewizyjna KLIR,
– Sąd Koleżeński KLIR

Zarząd:
Prezes: Tomasz Wawrzonek – Gdańsk
Wiceprezes: Małgorzata Nesterowicz – Częstochowa
Wiceprezes: Mirosław Nowak – Mikołów

Członkowie:

Tomasz Borowski – Poznań
Mariusz Grzesica – Mysłowice
Aleksander Sobota – Katowice
d.s. sekretariatu: Piotr Jan Graczyk – Poznań

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący: Waldemar Boleń – Kielce
członek: Mirosław Eggert – Gdańsk
członek: Krzysztof Wysocki – Kielce

Sąd Koleżeński:
przewodniczący: Dariusz Hinca – Gdynia
członek: Wiesław Graczyk – Lublin
członek: Zbigniew Sobolewski – Słupsk