Lista pamięci

Danuta Kowrygo – Warszawa – 1937 – 2024

Członek honorowy – założyciel KLIR

Danka, od samego początku istnienia – była w Klubie Inżynierii Ruchu, współzakładała Stowarzyszenie KLIR była długoletnim członkiem Zarządu, a Jej Buska 10 była adresem Klubu.

W  1955  roku  ukończyła  liceum  i  rozpoczęła  studia  na  Uniwersytecie  Warszawskim  na  Wydziale  Geografii.   Po ich zakończeniu w 1962 roku dostała pierwszą pracę jako technik w Instytucie Geografii  PAN  (Zakład  Geografii  Zatrudnienia  i  Osadnictwa).  Pracowała  m.in.  w  spółdzielni  “Turysta”,  w  Instytucie Techniki Budowlanej, i w Wydziale Komunikacji M.St.Warszawy.  W 1980 roku, po powrocie  na Uniwersytet, obroniła pracę magisterską o “Wypadkach drogowych na tle motoryzacji w Warszawie  w  latach 1970-1977,” za którą dostała nagrodę Prezydenta Miasta w konkursie “Dyplom dla Warszawy”. W Dziale Inżynierii Ruchu Wydziału Komunikacji UM Danusia pełniła funkcję analityka w Zespole Badań i Analiz Ruchu, pod kierunkiem śp Zygmunta Użdalewicza. Razem tworzyli EBIR[1], w skład którego wchodziły „Jej wypadki”.

Jerzy Michalski – Poznań 1946 – 2023

Członek – założyciel KLIR

Pierwszy Miejski Inżynier Ruchu, wieloletni pracownik i  zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich miasta Poznania. Nie bał się innowacji w inżynierii ruchu przeciwstawiając zdrowy rozsądek pleniącemu się „prawniczeniu”, które eliminowało myślenie techniczne na rzecz przestawiania przecinków w często bezsensownych zapisach „prawa” w naszej dziedzinie.

Przez ponad ćwierć wieku Był naszym dobrym kolegą klubowym pełnym poczucia humoru i empatii i niechaj takim pozostanie w naszej pamięci.

Bogusław “Boguś” Piasecki – Łódź – 1945 – 2022 

Członek – założyciel KLIR 

Pełen pasji i zaangażowania specjalista z zakresu szeroko pojętego drogownictwa. Ogromne kompetencje i głęboką wiedzę budował w trakcie wieloletniej aktywności w biurach, firmach i instytucjach zajmujących się planowaniem układów komunikacyjnych, czy systemów transportowych. To w nich wdrażał swoje pomysły i rozwiązania. Współpracował przy tworzeniu planów metra w Łodzi, które, niestety, nie doczekały się realizacji.  

Wieloletni dydaktyk. Swoją wiedzą dzielił się ze studentami Politechniki Łódzkiej. Czuł potrzebę pielęgnowania, tworzenia, kontynuowania tradycji naszego środowiska zawodowego. Życzliwy, zawsze chętny i gotowy służyć radą i swoim długoletnim doświadczeniem.

Iwona Osińska – Warszawa – 1954 – 2022
Członkini KLIR

Zawodowo związana była z Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Współpracowała z Zygmuntem Użdalewiczem jako asystent przy opracowywaniu projektów drogowych. W okresie Jego prezesowania w Stowarzyszeniu pilnowała wszystkich spraw organizacyjnych – na Jej głowie było m.in. prowadzenie korespondencji klubowej, wyciąganie składki, nawet od najbardziej opornych, rozbrajanych Jej śmiechem.

Zygmunt Użdalewicz – Warszawa – 1946 – 2021
Członek-założyciel KLIR

Jeden z prekursorów inżynierii ruchu drogowego w Polsce, wysokiej klasy specjalista w tej dziedzinie. Jego nazwisko to synonim jakości i wiedzy w branży. Należał do grona tych, którzy w latach 70-tych XX wieku zbudowali Dział Inżynierii Ruchu w Wydziale Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Entuzjasta idei integracji środowiska inżynierii ruchu, współtwórca i Pierwszy Prezes naszego Stowarzyszenia, doświadczony inżynier, wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, urzędnik ministerialny i samorządowy, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Transport Miejski” oraz redaktor „Bezpiecznych Dróg”.

Rafał Szala – Szczecin – 1971-2021
Członek KLIR

Pracę zawodową rozpoczynał w Bolesławcu, skąd pochodził. Był radnym Rady Miasta Bolesławiec I kadencji (1990-1994) i pracownikiem Urzędu Miasta Bolesławiec w latach 1997-2004. Później pracował w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie jako kierownik Działu Inżynierii Ruchu i Dokumentacji.

Marian Wojdyło – Wrocław – 1959-2021
Członek KLIR

Entuzjasta rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, niezwykle kompetentny inżynier. Pracował, będąc jednym z założycieli, we wrocławskiej  firmie Elektrotim S.A., zajmującej się m.in. zarządzaniem inwestycjami drogowymi i kubaturowymi, a także inżynierią ruchu drogowego.

Ryszard Piasecki – Wrocław – 1946 – 2020
Członek KLIR

Inżynier – pasjonat. Zawsze zaangażowany w prowadzone projekty specjalista w zakresie inżynierii ruchu oraz drogownictwa, człowiek czynu, który wszystkich zarażał swoim entuzjazmem. Wieloletni wicedyrektor w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, a następnie w Zarządzie Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. Zawsze można było liczyć na Jego głos w dyskusjach, a jego wpisy na naszej stronie w cyklu “moim zdaniem…” zmuszały do refleksji.

Tadeusz Różanek – Jelenia Góra – 1952 – 2019
Członek-założyciel KLIR.

W Legnicy ukończył Policealne Studium z tytułem Technika Inżynierii Ruchu. Pracę zawodową podejmował w Jeleniej Górze kolejno w Zakładzie Eksploatacji Dróg i Mostów, Wydziale Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego – Oddziale Inżynierii Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich. W latach 1994 – 2012 prowadził Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „TEER”, działające w obszarze budów i utrzymania sygnalizacji świetlnych w Jeleniej Górze i regionie. Od roku 2012 zajmował się inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach Powiatu Jeleniogórskiego. Współorganizator pierwszego (1995r.) oraz wielokrotny uczestnik spotkań KLIR w karkonoskim Schronisku „Samotnia”.

Krystyna Bednarczyk – Gorzów Wlkp – 1959 – 2019
Członkini-założycielka KLIR.

Inżynier z powołania. Zaczynała zawodowo w strukturach samorządowych w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie zajęła się głównie pracą w wykonawstwie, pełniąc funkcję inżyniera kontraktu na wielu inwestycjach drogowych, głównie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Przez wiele lat związana z firmą LAFRENTZ, działającej przy projektowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i obiektów inżynieryjnych oraz wykonywaniu usług związanych z zarządzaniem inwestycjami budowlanymi oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich. Znana z doskonałej organizacji pracy, potrafiła budowę „trzymać w garści” i efektywnie zarządzać realizacją inwestycji i jej rozliczaniem.

Ryszard Krystek – Gdańsk – 1941 – 2017
Członek KLIR

Znany i ceniony specjalista z zakresu inżynierii drogowej i transportowej, profesor nauk technicznych, zasłużony wykładowca akademicki, zawodowo związany z Politechniką Gdańską. Autor pierwszego Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znanego pod akronimem GAMBIT, a także dokumentu pt. „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025”. Był autorem i współautorem około dwustu publikacji naukowych w dziedzinach: inżynieria ruchu drogowego, projektowanie dróg, projektowanie węzłów drogowych i autostradowych oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, redaktorem monografii “Węzły drogowe i autostradowe”. Wydał też „Niebezpieczeństwo ruchu drogowego: mity i rzeczywistość” – syntetyczne opracowanie skierowane do polityków. Nad rozwinięciem tej książki w dużą monografię pracował do ostatnich dni swojego życia. Aktywnie działał na rzecz środowiska zawodowego, biorąc udział w pracach m.in. naszego Stowarzyszenia, dla którego był szczególną osobą. Był i pozostanie dla nas mentorem.

Andrzej Kwiatkowski – Sieradz – 1944 – 2016
Członek KLIR

Wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Gabriela Gosch – Bydgoszcz – 1952 – 2016
Członkini-założycielka KLIR.

Całe życie zawodowe związana z administracją samorządową. Tworzyła samodzielnie od podstaw inżynierię ruchu w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Ulic i Mostów w Toruniu. Później, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, była szefową Wydziału Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  w Bydgoszczy. Jako inżynier ruchu działający w strukturach administracji publicznej zajmowała się wszystkimi zagadnieniami, jakie ta branża obejmuje, dbając o zasady kształtowania bezpiecznej infrastruktury drogowej w swoim mieście.

Janusz Fałdziński – Kielce – 1954-2015
Członek KLIR

W branży drogowej jako inżynier przepracował 41 lat, najdłużej w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. Współwłaściciel i prezes założonego w 1989 roku kieleckiego przedsiębiorstwa DUBR, specjalizującego się w inżynierii ruchu drogowego i zajmującego się oznakowaniem pionowym i poziomym dróg. Kierowana przez Niego firma z powodzeniem konkurowała z zachodnimi koncernami solidnością i wysoką jakością znakowania.

Wiesław Bartoszewicki – Poznań – 1933 – 2014
Członek KLIR

Drogowiec “z krwi i kości”. Przez całe lata pracował w Biurze Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów „Transprojekt” w Warszawie i Poznaniu, gdzie On i kierowany przez Niego zespół opracowywał studialnie modernizacje rozbudowy ciągów tras drogowych oraz budowy autostrad na terenie całego kraju, wykonywał studia układów drogowych w obszarach specjalnych, w miastach lub zespołach miast, sieci drogowych w województwach. Następnie, jako wspólnik i projektant działał w Pracowni Inżynierii Komunikacyjnej w Poznaniu, w czym nie przeszkodziło mu nawet  osiągnięcie wieku emerytalnego. Jego ogromny wkład w prace związane z Poznaniem jest nie do przecenienia, podobnie niezatarty ślad pozostawił w Stowarzyszeniu.

Krystyna Nowak – Gorzów Wlkp. – 1953 – 2011
Członkini KLIR

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Od 1994 r. pracowała w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. jako p.o. kierownika Zarządu Dróg oraz Naczelnik Wydziału Dróg. Konkretna jako inżynier drogownictwa i przesympatyczna w kontaktach międzyludzkich. W latach „naczelnikowania” aktywny uczestnik seminariów Stowarzyszenia.

Tomasz Obuchowski – Gdańsk – 1954 – 2010
Członek-założyciel KLIR

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Współzałożyciel i przez kilkanaście lat dyrektor Zakładu Robót Drogowych i Architektonicznych „RONDO” w Gdańsku. Wykonawca robót brukarskich i oznakowania drogowego. Był z natury pogodny, koleżeński i lubiany w środowisku drogowym, nie tylko w Gdańsku.

Zdzisław Stypuła – Kraków – 1934 – 2009
Członek-założyciel KLIR

Wielki entuzjasta i miłośnik inżynierii ruchu, znakomity specjalista w dziedzinie sterowania ruchem. Pracował głównie w Krakowie, ale był dobrze znany w krajowym środowisku inżynierii ruchu. Zawsze był mile widzianym uczestnikiem spotkań i szkoleń. Jego wszechstronna wiedza, doświadczenie i chęć szukania rozwiązań, pozwalała wywołać merytoryczną dyskusję wśród uczestników każdej debaty. Z Jego zdaniem liczono się w środowisku. W oparciu o Jego opinie, podejmowano ważne decyzje. Był aktywny zawodowo do ostatniego dnia życia.

Tadeusz Najdzień – Katowice – 1948 – 2008
Członek KLIR

W Stowarzyszeniu zaczynał w marcu 1995r. gdy był pracownikiem inżynierii ruchu, a krótko potem zastępcą Naczelnika Wydziału Komunikacji w Katowicach. Jego pasją były zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej miasta, transportu i komunikacji. Ostatnie lata pracował w Pracowni Projektowej Drogowej Trasy Średnicowej. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, kompetentny w klubowych debatach i inżynierskich sporach.

Marek Włodarczak – Zielona Góra – 1949 – 2004
Członek-założyciel KLIR. Przyjechał do Kiekrza k/Poznania w kwietniu 1993r. wesprzeć nas w zorganizowaniu Stowarzyszenia.

Inżynier ruchu z wykształcenia, zdolny i skuteczny realizator inwestycji drogowych. Najpierw w mieście Zielona Góra, a po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Jacek Okła – Gdańsk – 1952 – 2004
Członek KLIR

Jacek był prawdziwym „człowiekiem renesansu”. Wszystko, co robił, robił z pasją i odpowiedzialnością. Wszechstronnie uzdolniony artystycznie (śpiewał, grał, pisał teksty piosenek, malował akwarelki, wykonywał grafiki i ciekawe zdjęcia, pisywał wiersze, limeryki, artykuły o turystyce), a przy tym świetny inżynier. Firma, którą założył, była dobrze zorganizowana, opracowania i wyroby zdobyły uznanie odbiorców. W KLIRze pojawił się w 1996, kiedy prezentował sygnalizatory akustyczne wspomagający słabowidzących, produkt na owe czasy bardzo nowatorski. Turysta górski – przedeptał szlaki od Połonin po Izery, Pireneje, Piryn, Alpy i Himalaje. W Grecji wszedł na Olimp. Spotkania KLIR w „Samotni” z Jackiem to były nieprzespane noce i zdarte gardła od wspólnego śpiewu.

Edward Wtykło – Chełm – 1954 – 2003
Członek-założyciel KLIR.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych WDDM w Chełmie, następnie Dyrektor Zakładu Usług i Produkcji Pomocniczej Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.

Alicja Czechowska – Legnica – 1949 – 2002
Członkini-założycielka KLIR.
Pracowała w Wydziale Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego  w Legnicy, a później jako Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Aktywna w SITK jak i w S-KLIR. Współorganizatorka, bardzo popularnych na przełomie wieków, lubińskich konferencji drogowych.

Jerzy Piotrowski – Poznań – 1944 – 1998
Członek-założyciel KLIR.

Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej. Po studiach podjął pracę w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, specjalizując się w inżynierii ruchu drogowego. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych – w 1977r. obronił pracę doktorską  p.t. „Analiza bezpieczeństwa ruchu w aspekcie kształtowania elementów sieci ulicznej miasta.” Prekursor komputerowego sterowania ruchem w Polsce. W Instytucie Automatyki Politechniki Poznańskiej kierował Uczelnianym Zespołem ds. Sterowania Ruchem. Efektem jego prac  były, w roku 1976, pierwsze w kraju systemy sterowania ruchem w Poznaniu, Lublinie i Radomiu, oparte o komputery polskie MERA-400. Aktywny propagator nowych technologii na krajowych i międzynarodowych konferencjach technicznych.