Biuletyn nr 4 – Warszawa – kwiecień 1990

Układ sieci komunikacyjny Lubelskiego Zaspołu Miejskiego. – Marek Kuzaj. Możliwości zastosowania  mikrokomputerowego prognozowania i planowania ruchu w drogownictwie miejskim na przykładzie Lubelskiego Zaspołu Miejskiego. – Tadeusz Bień. Jak zlikwidować blokowanie …

+