Petycja KLIR

Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu zwróciło się z petycją do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów …

+

Rzadko klnę, ale…

Rzadko klnę, ale permanentne kretynizmy twórcze reformatorów przepisów ruchu drogowego, zasługują tylko na jeden komentarz …!!!, a echo niesie… mać mać mać … mać  na portalu o2.pl został opublikowany artykuł …

+